Dodjela certifikata Farmi Tomislavgrad

šišović

Predstavnik Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 14. rujna Farmi Tomislavgrad d.o.o. svečano je uručio međunarodni Certifikat za sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i Certifikat za HACCP sustav.

Kako navode iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Farma Tomislavgrad d.o.o. s 1.000 grla stoke i 650 ha obradivih površina ubraja se u najveće farme u Federaciji BiH te upošljava 40 radnika i surađuje s 10-tak kooperanata.

Farma je opremljena najsuvremenijom opremom, među kojom je i moderni računalni sustav praćenja zdravstvenoga i produktivnog stanja krava i u njoj se dnevno proizvede od 7.000 do 9.000 litara mlijeka, što je godišnje oko tri milijuna litara.